Prostat kanseri nedir? Belirtileri, evreleri, tanı ve tedavisi nasıldır?

Üroloji
shape3
Prostat kanseri nedir? Belirtileri, evreleri, tanı ve tedavisi nasıldır?

Prostat kanseri ya da prostat tümörü, prostat bezinde ortaya çıkan bir kanser türüdür.  Erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Prostat, erkeklerin pelvis (leğen boşluğu) bölgesinde yer alan ve ceviz büyüklüğünde olan bir bezdir. Prostat vücutta, mesane yani idrar kesesinin hemen altında ve ona bitişik olarak bulunur. Prostat bezinin içerisinden üretra adı verilen idrar kanalı geçer.

Amerikan Kanser Derneği tarafından duyurulan veriler ışığında, bir erkeğin hayatı boyunca prostat kanserine yakalanma riski  %16.7 civarındadır. Ayrıca aynı veriler ışığında prostat kanserine bağlı ölüm riski ise %2.5 civarındadır.  Dünyada her 6 erkekten biri prostat kanserine yakalanmaktadır. Dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri tanısı koyulur ve 14 dakikada bir prostat kanseri sebepli ölümler yaşanır.

Ülkemizde erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü prostat kanseridir. Hastalık  son yıllarda tarama ve erken teşhis tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, daha erken evrelerde yakalanabilir hale gelmiştir.

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat kanseri, prostat bezinin kanseridir. Erkeklerde en sık görülen kanser türlerindendir. Hastalık erken evrede belirti vermez. Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Ceviz kadar büyüklüğünde olan bu organ, sperm üretiminde rol alır. İdrar torbasının altında ve makatın hemen önünde bulunur. Prostatın ortasından üretra yani idrar kanalı geçer. 

dorostat bezinin iç bölgesinden iyi huylu prostat büyümesi, dış bölgesinden ise kötü huylu prostat büyümesi (prostat kanseri) gelişir. Bir çok doku hücrelerinin kendilerini yenileme özelliği vardır. Böylece hasar gören dokular kendini yeniler. Hücreler bu özelliğini kaybeder ve kontrol dışı çoğalırsa buna kanser denir. Prostat kanseri de, prostat bezindeki hücrelerin kontrol dışı çoğalması sonucu oluşur. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Dünyadaki  her dokuz erkekten birinde prostat kanseri görülür. 

Prostat Kanserinin Evreleri

 

Evre

Evre Grubu

Tanımlama

 

 

 

 

 

 

 

 

Evre 1

 

 

cT1, N0, M0

Grade Grup 1 (GS: 6 veya  < 6)

PSA < 10

>Kanser muayenede hissedilmez.

>Görüntüleme yöntemleriyle görülemez.

>TUR-P ya da TRUS-Biyopsi ile tespit edilmiştir.

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Derece Grubu 1 (GS: 6 veya  < 6)

>PSA <10

 

cT2a, N0, M0

Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6)

PSA < 10

 

 

 

>Kanser muayenede hissedilir.

>Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir.

>Tümör sadece prostatın bir yarısında veya daha azındadır (cT2a).

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Derece Grubu 1 (GS: 6 veya  < 6)

>PSA <10

 

pT2, N0, M0

Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6)

PSA < 10

 

 

>Prostat ameliyatla çıkarılmış ve tümör sadece prostat içindedir (pT2).

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Derece Grubu 1 (GS: 6 veya  < 6)

>PSA <10

 

 

 

 

 

 

 

 

Evre 2A

 

 

cT1, N0, M0

Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6)

PSA 10 veya >10, >20

>Kanser muayenede hissedilmez.

>Görüntüleme yöntemleriyle görülemez.

>TUR-P ya da TRUS-Biyopsi ile tespit edilmiştir

( cT1).

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Derece Grubu 1 (GS: 6 veya  < 6)

>PSA 10 veya >10, >20

 

 

 

cT2a veya pT2, N0, M0

Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6)

PSA 10 veya >10, >20

>Kanser muayenede hissedilir.

>Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir.

>Tümör sadece prostatın bir yarısında veya daha azındadır (cT2a).

veya

>Prostat ameliyatla çıkarılmış ve tümör sadece prostat içindedir (pT2).

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Derece Grubu 1 (GS: 6 veya  < 6)

>PSA <10

 

cT2b veya cT2c, N0, M0

Grade Grup 1 (GS: 6 veya <6)

PSA <20

 

>Kanser muayenede hissedilir.

>Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir.

>Tümör prostatın bir yarısından daha fazlasında (cT2b) veya her iki tarafta (cT2b).

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Derece Grubu 1 (GS: 6 veya  < 6)

>PSA <20

 

 

 

 

Evre 2 B

 

 

T1 veya T2, N0, M0

Grade Grup 2 (GS 3+4=7)

PSA < 20

>Kanser henüz prostat dışına yayılmamıştır.

>Rektal muayene ile hissedilebilir (veya hissedilmeyebilir).

>Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir (T1 veya T2).

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

> Grade Grup 2 (GS 3+4=7)

>PSA <20

 

 

 

 

Evre 2C

 

 

T1 veya T2, N0, M0

Grade Group 3 veya 4 (GS: 4+3=7 veya GS: 8)

PSA < 20

>Kanser henüz prostat dışına yayılmamıştır.

>Rektal muayene ile hissedilebilir (veya hissedilmeyebilir).

>Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir (T1 veya T2).

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

> Grade Grup 2 veya 3 (GS: 4+3=7 veya GS: 8)

>PSA <20

 

 

 

 

 

Evre 3A

 

 

 

T1 veya T2, N0, M0

Grade Grup 1- 4 (GS: 8 veya <8)

PSA en az 20

>Kanser henüz prostat dışına yayılmamıştır.

>Rektal muayene ile hissedilebilir (veya hissedilmeyebilir).

>Görüntüleme yöntemleriyle görülebilir (T1 veya T2).

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

> Grade Grup 1-4 (GS: 8 veya <8)

> PSA en az 20

 

 

 

 

Evre 3B

 

 

T3 veya T4, N0, M0

Grade Grup 1-4 (GS 8 veya <8)

PSA herhangi bir değerde.

>Kanser prostat kapsülünü aşmıştır. 

>Seminal veziküllere [T3] veya üretral sfinkter,  rektum, mesane ve/veya pelvis duvarı gibi komşu dokulara yayılmış olabilir [T4].

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

> Grade Grup 1-4 (GS: 8 veya <8)

> PSA herhangi bir değer olabilir.

 

 

 

 

Evre 3C

 

 

Herhangi bir T, N0, M0

Grade Grup 5 (GS 9 veya 10)

PSA herhangi bir değerde

 

>Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T)

>Lenf bezlerine yayılım yoktur (N0).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Grade Grup 5 (GS 9 veya 10)

>PSA herhangi bir değerde

 

 

 

 

 

 

 

Evre 4A

 

 

Herhangi bir T, N1, M0

Herhangi bir grade grup

Herhangi bir PSA değeri

>Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T)

>Bölgesel lenf bezlerine yayılmıştır  (N1).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Grade Grup herhangi bir değerde

>PSA herhangi bir değerde

 

 

 

 

 

Evre 4B

 

 

Herhangi bir T, N

M1

Herhangi bir grade grup

Herhangi bir PSA değeri

 

>Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T)

>Bölgesel lenf bezlerine yayılmış veya yayılmamış (herhangi bir N).

>Uzak lenf düğümleri, kemikler veya diğer organlara yayılmıştır [M1].

>Grade Grup herhangi bir değerde

>PSA herhangi bir değerde

 

 

 

Evre 1 Prostat Kanseri (Tümör prostatın yalnızca bir tarafındadır)

Evre 2 Prostat Kanseri (Kanser prostat bezinin dışına çıkmamıştır)

  •  Evre 2A

>Kanser, prostat bezinin bir veya iki tarafındadır.

>PSA:  10-19 arasındadır.

>GS:  6 veya <6

  • Evre 2B

>Kanser bir veya iki taraftadır.

>PSA < 20

>GS= 7

  • Evre 2C

>Kanser bir veya iki taraftadır.

>PSA < 20

>GS: 7-8

Evre 3 Prostat Kanseri (Kanser lokal olarak ilerlemiştir)

  • Evre 3A

>Kanser, prostatın bir veya iki tarafındadır.

>PSA: 20 veya > 20

>GS: 8 veya < 8

  • Evre 3B

>Kanser prostat bezinin dışına yakındaki dokulara yayılmış (T3,T4), ancak lenf bezlerine yayılmamıştır (N0)

>PSA: Herhangi bir seviyede olabilir.

>GS 8 veya < 8

  • Evre 3C

>Kanser prostatın içinde veya ötesinde (herhangi bir T).

>GS: 9 veya 10

>PSA: Herhangi bir seviyede olabilir.

Evre 4 Prostat Kanseri (Kanser lenf düğümlerine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır)

  • Evre 4A

>Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T)

>Bölgesel lenf bezlerine yayılmıştır(N1).

>Uzak metastaz yoktur (M0).

>Grade Grup herhangi bir değerde

>PSA herhangi bir değerde

  • Evre 4B

>Kanser prostatın dışında veya içinde olabilir (herhangi bir T)

>Bölgesel lenf bezlerine yayılmış veya yayılmamış (herhangi bir N).

>Uzak lenf düğümleri, kemikler veya diğer organlara yayılmıştır [M1].

>Grade Grup herhangi bir değerde

>PSA herhangi bir değerde

Bunları da okuyabilirsiniz…

Önceki Yazı Sonraki Yazı