Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında, aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1. İşbu sözleşmenin bir tarafı, sözleşme şartlarını kabul ederek sözleşme konusu hizmeti ücret karşılığı satın almak amacıyla web sitesini ( https://onlineuroloji.com/) kullanan kişi (sözleşmede bundan sonra “KULLANICI  olarak anılacaktır), diğer tarafı sözleşmeye konu olan hizmeti sunan Medikal Ajans şirketine ait olan onlineuroloji.com sitesidir (sözleşmede bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır).

2.Konu

2.1. İşbu Sözleşme, KULLANICI’nın,  SİTE üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve sitede nitelikleri ve fiyatı belirtilen online danışmanlık satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hakkında Yönetmelik gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

2.3. Web sitede ilan edilen fiyat KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaadler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.Genel Hükümler

3.1. KULLANICI, SİTE’de sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. SİTE, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması durumunda, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak KULLANICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli KULLANICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. KULLANICI, sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SİTE açısından sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. SİTE, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu KULLANICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI da siparişin iptal edilmesini ve ödenen tutarın iadesini veya sözleşme konusu hizmetin ifa süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini, SİTE’den talep etme hakkını haizdir. KULLANICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde hizmet bedeli, siparişin KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. KULLANICI,  SİTE tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından KULLANICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra KULLANICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, KULLANICI, olası gecikmeler için SİYE’yi sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. KULLANICI'nın  Hak ve Yükümlülükleri

4.1. KULLANICI, site üzerinden soru sormak suretiyle işbu mesafeli satış sözleşmesindeki tüm içeriği kabul eder ve bu sözleşmeye uygun şekilde web siteyi kullanacağını taahhüt eder.

4.2.KULLANICI, SİTE’nin Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey ile KULLANICILAR arasındaki iletişimi sağlama/başlatma işlevi gördüğünü, SİTE’nin herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da sağlık profesyoneline yönlendirme ve aracılık yapmadığını, işbu hizmetin ifasının herhangi bir sağlık kuruluşu ya da profesyonelini tavsiye şeklinde yorumlanamayacağını, SİTE’nin Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey’in yapacağı açıklama, bilgi, tavsiye ve paylaşımların içeriğinin doğruluğunu ve sıhhatini araştırmak ya da denetlemek gibi bir görevinin bulunmadığını, yapacağı paylaşımların içerik itibariyle hatalı olması nedeniyle oluşabilecek zararlar konusunda SİTE’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu bilgilerden kaynaklı oluşabilecek muhtemel zararlar konusunda SİTE’nin sorumluluk kabul etmediğini ve bu konuda KULLANICI’yı işbu mesafeli satış sözleşmesinin onaylanması suretiyle baştan uyardığını kabul eder.

4.3. KULLANICI,  Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey’in kendisi ile fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayacağı, soru sorma, ikinci görüş alma gibi danışmanlık hizmetinin yüz yüze verilen sağlık hizmetinin muadili olamayacağı, sağlık danışmanlık hizmeti ile uygulamalı tedavilerin farklı olduğu, devam eden bir tedaviyi aksatacak şekilde sağlık danışmanlık hizmetinden faydalanılamayacağı, acil tıbbî durumlarda sağlık danışmanlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması veya Sağlık Bakanlığı 112 çağrı siteminin kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirildiğini ve işbu hususları kabul ettiğini beyan eder.

4.6.SİTE, soru sorma aşamasında da KULLANICI’ya ait sadece hizmetin ifası ve mesafeli satıma ilişkin yasal sorumluluklar gereği zorunlu olan Ad, Soyad, Yaş Cinsiyet, E-posta Adresi, eğer varsa mevcut Hastalık ve kullanılan İlaç bilgileri almaktadır. Bu bilgiler ve sorulan soru, soru cevaplandıktan en geç bir ay içerisinde veri tabanından silinmektedir.
 

4.7. KULLANICI, tıbbî geçmişi, mevcut hastalıkları ve kullandığı ilaçlar ile ilgili talep edilen bilgileri doğru, anlaşılır bir şekilde ve detaylı olarak SİTE’ye soru formunu doldururken bildirmekle yükümlüdür. KULLANICI sorusunu gönderirken varsa tahlil, tetkik, test, biyopsi raporları gibi evraklarını sisteme yükleyebilir. KULLANICI verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit ve taahhüt eder. SİTE bu bilgilerdeki yanlışlıklardan sorumlu değildir.

4.9. İşbu sözleşme kapsamında satın alınan hizmetten sadece satın alma işlemini gerçekleştiren ve bilgileri satın alma esnasında SİTE’ye gönderilen tek bir KULLANICI yaralanabilir. Birden fazla kişinin aynı anda satın alınan hizmetten faydalanması mümkün değildir. Bu tür bir durumun tespitinde SİTE’nin hizmeti tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Bu gerekçeyle hizmetin sonlanması halinde SİTE’den para iadesi talep edilemez.

4.11. KULLANICI yaptığı her bir ödeme için sadece bir adet soru sorma, danışma veya ikinci görüş talebinde bulunma hakkına sahiptir.

4.12. KULLANICI danışma esnasında belirtmek suretiyle bir başka kişi için (örneğin çocuğu veya bir aile büyüğü) satın alma işlemini gerçekleştirebilir. Bu durumda danışma hizmeti alacak olan kişinin bilgileri sisteme girilmelidir.

4.13. KULLANICI sitedeki faaliyetleri süresince SİTE haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, tehdit, iftira gibi mevzuata, ahlaka ve örfe aykırı eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Anılan durumlardan birinin meydana geldiğinin SİTE tarafından tespit edilmesi halinde SİTE hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

4.14. KULLANICI, aldığı hizmetin telif haklarının SİTE’ye ait olduğunu, bu içerikleri kopyalayamayacağını, başka bir yerde paylaşamayacağını, ticari amaçlar için kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.15. KULLANICI, internet sitesine giriş yapmak ve hizmet satın almak için teknolojik altyapı bakımından kullandığı cihazın, donanımın, erişim hizmetleri ve internet altyapısının yeterliliğinden kendisi sorumlu olup, bu konuda yaşayacağı teknik altyapı yetersizliği kaynaklı erişim sorunlarında SİTE’nin herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

4.16. KULLANICI SİTE’yi kullanmakla soru formunda bulunan kişisel verilerin işlenmesine izin vermiş kabul edilir. KULLANICI’nın soru sorma aşamasında verdiği kişisel veriler kişisel veri mevzuatına, kişisel veri aydınlatma metnine uygun şekilde saklanmakta olup, bu bilgiler ilgili mevzuat ve kişisel veri aydınlatma metinlerinde belirtilen amaçlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve soru cevaplandıktan sonra en fazla bir ay içinde veritabanından otomatik olarak silinmektedir.

4.17. KULLANICI herhangi bir konuyla ilgili olarak talep, görüş, şikâyet ve sorularını internet sitesi içerisinde yer alan iletişim formu veya SİTE’nin internet sitesinde ilan ettiği diğer iletişim bilgileri kanalıyla gönderebilir.

5. SİTE'nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. SİTE işbu mesafeli satış sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece sözleşme içeriğine uygun şekilde hizmet vereceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2. SİTE’nin işbu mesafeli satış sözleşmesindeki içeriğin ve web site üzerinde sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. SİTE, KULLANICI aleyhine yapacağı mesafeli satış sözleşmesi değişikliklerini KULLANICI’nın SİTE’ yi kullanırken bildirdiği iletişim bilgileri vasıtası ile kendisine bildirir.

5.3. Teknik bakım ve diğer sebeplerden dolayı SİTE, internet sitesine erişimi süreli veya süresiz olarak durdurabilir. Bu durum internet sitesine giriş yapmak isteyen kişilere internet site üzerinden bildirilir.

5.7. SİTE, internet sitesi içerisinden SİTE dışı üçüncü şahıslara ait içeriklere link verebilir. Bu linkler reklam amaçlı sponsor linkler olabileceği gibi referans ya da tavsiye amaçlı konulmuş linkler de olabilir. SİTE, bu linklerin içerikleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Link verilmesi bu linkte yer alan içeriğin benimsendiği, kabul edildiği, içerikte yer alan bilgilerin onaylandığı anlamına gelmez. KULLANICI linke tıklamak suretiyle üçüncü taraf site veya internet sitesinin kullanım şartnamelerine tabi olur. Verilen dış linklerdeki içerik sebebiyle oluşması muhtemel zararlarla ilgili SİTE’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

6. Cayma Hakkı

6.1. KULLANICI, sözleşme konusu hizmeti satın almak için ödeme yaptıktan sonra, henüz sorusuna cevap verilmeden, SİTE’ye bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı hizmetten cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda SİTE hizmet bedelinin tamamını KULLANICI’ya iade eder. KULLANICI, cayma hakkını kullanmadıysa ve sorusu cevaplandıysa, cayma hakkı kullanılamaz.

6.2. KULLANICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7. Muhtelif Hükümler

7.1. SİTE ve KULLANICI; doğal afet, seferberlik, savaş, salgın hastalık gibi kendilerinden kaynaklanmayan mücbir sebepler nedeniyle işbu mesafeli satış sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

8.1. İş bu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.