Testis Kanseri Evreleri Nelerdir?

Üroloji
shape3
Testis Kanseri Evreleri Nelerdir?

Testis kanseri evreleri, hastalığın tedavisi açısından önemlidir. Testis kanseri tanısı konulduktan sonra, kanser sadece testisin içinde mi sınırlı?, testis etrafındaki dokulara kanser çıkmış mı?, kanser testis dışında vücudun başka bölgelerine yayılmış mı? diye araştırılmalıdır. Bu nedenle yapılacak tüm işlemlere testis kanseri evrelemesi adı veriilir. Evreleme sonucu elde edilecek evreye göre, ek tedavi gerekip gerekmeyeceği belirlenir. 

Testis kanserinin evreleri nelerdir?

Evre 0 testis kanseri

Anormal yapıdaki hücreler sperm hücrelerinin içinde bulunduğu seminifer tübüllerin (ince kanalcıkların) içinde yer alır. Evre O testis kanseri, “Prekanseröz durum” veya “Karsinoma İn Situ” olarak da tanımlanmaktadır. Tümör markerleri normaldir.

Evre 1 testis kanseri

Testis kanseri testis içinde sınırlıdır.

 • Evre 1a: Kanser testis ve epididimi aşmamıştır. Lenfovasküler invazyon yoktur.
 • Evre 1b: Kanser testis ve epididimi aşmıştır veya lenfovasküler invazyon vardır.
 • Evre 1s: Kanser testisin herhangi bir yerinde olabilir. Tümör markerleri (AFP, beta-HCG, LDH) yüksektir.

Evre 2 testis kanseri

Karında bulunan lenf bezlerinde kanser yayılımı vardır ve tümör markerleri (AFP<1000, beta-HCG<5000, LDH<1.5 kat) çok yüksek değildir.

 • Evre 2a: Retroperitoneal lenf bezleri (sayısı önemsiz olacak şekilde) 2 cm’den küçüktür.
 • Evre 2b: Retroperitoneal lenf bezleri (sayısı önemsiz olacak şekilde) 2-5 cm arası büyüklüktedir.
 • Evre 2c: Retroperitoneal lenf bezleri (sayısı önemsiz olacak şekilde) 5 cm’den büyüktür.

Evre 3 testis kanseri

Evre 3 testis tümörü, tümörün lenf bezlerine veya diğer organlara yayıldığı anlamına gelir. Kanserin nereye yayıldığına ve tümör markerlerinin yüksekliğine göre kendi arasında 3 alt gruba ayrılır.

 • Evre 3a

Tümör uzak lenf bezlerine veya akciğerlere yayılmış olabilir.

Tümör markerleri normal (S0) ya da hafif yüksek (S1) seviyededir.

 • Evre 3b

Tümör uzak lenf bezlerine veya akciğerlere yayılmış olabilir.

Tümör markerleri orta derecede yüksek (S2) seviyededir (AFP:1000-10.000; beta-HCG:5000-50.000, LDH: 1.5-10 kat fazla).

 • Evre 3c

Tümör uzak lenf bezlerine veya akciğerlere yayılmış olabilir, ancak tümör markerleri çok yüksektir (AFP:>10.000; beta-HCG:>50.000, LDH: >10 kat fazla).

Tümör karaciğer ya da beyin gibi akciğer dışında başka organlara yayılmıştır. Tümör markerleri herhangi bir seviyede (S0, S1, S2, S3) olabilir.

Testis kanseri evrelemesinde kullanılan yöntemler

 • Akciğer grafisi
 • Bilgisayarlı tomografi 
 • Lenfanjiografi
 • Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (Abdominal lenf nodüllerinin çıkartılması)
 • Radikal inguinal orşiektomi 
 • Serum tümör marker değerleri

Testis kanseri ile ilgili sorularınızı Prof. Dr. Yusuf İlbey'e sormak için tıklayın

 

Diğer Sık Sorulan Sorular

Önceki Yazı